Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Access Control

Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control), έχει στόχο την συνεχή επιτήρηση και διαχείριση της πρόσβασης ατόμων σε χώρους όπως π.χ. εταιρείες, computer room, αποθήκες κ.α., ολόκληρο το 24ωρο, έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως κλοπή εξοπλισμού, εισβολή και δολιοφθορά.

Ο έλεγχος πρόσβασης πραγματοποιείται με την χρήση πλαστικών καρτών που είναι και ο πιο συνηθισμένη μορφή επαλήθευσης ταυτότητας ή με μία σειρά από νέες τεχνολογίες, βιομετρικές, που η ταυτοποίηση γίνεται μέσω δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση ίριδας ή και προσώπου.

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!