Κάμερες Ασφαλείας (CCTV)

Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ή CCTV, αποτελείται από μία η περισσότερες κάμερες οι οποίες συνδέονται με ένα καταγραφικό DVR  για επεξεργασία, καταγραφή και μετάδοση εικόνας. Η αναπαραγωγή της εικόνας (video) γίνεται απευθείας σε Οθόνη τηλεόρασης ή από κάποιον υπολογιστή, Smart Phone, ή Tablet.

Mπορούμε να διακρίνουμε τα διαθέσιμα συστήματα CCTV σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των καμερών με το υπόλοιπο σύστημα.

Εξωτερικές

Συνήθως είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε άσχημες καιρικές συνθήκες και σε προσπάθειες βανδαλισμού τους. Λόγω των παραπάνω ορισμένες κάμερες της κατηγορίας αυτής είναι εξοπλισμένες με θερμαντικές διατάξεις ή ανεμιστήρες, ενώ άλλες βρίσκονται εντός προστατευτικού περιβλήματος. Συνήθως οι εξωτερικές κάμερες πρέπει να ανταπεξέλθουν του προβλήματος χαμηλού φωτισμού και για αυτό το λόγο είναι εφοδιασμένες με τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας ή νυχτερινής & ημερήσιας λήψης.

Εσωτερικές

Όπως είναι προφανές από την ονομασία τους προορίζονται για χρήση εντός κτιριακών εγκαταστάσεων και για αυτό το λόγο δεν παρουσιάζουν την ίδια ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες όπως οι εξωτερικές κάμερες.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εκτός από τα βασικά μέρη που έχουν ήδη περιγραφεί, ένα CCTV σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρόσθετα εξαρτήματα, τα βασικότερα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια:

Switcher

Πρόκειται για τη μονάδα που επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων καμερών του συστήματος με σκοπό την προβολή ή την καταγραφή της αντίστοιχης εικόνας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τη χρήση του switcher επιτυγχάνεται η προβολή/ καταγραφή της εικόνας μίας κάμερας κάθε φορά σε πλήρη ανάλυση.

Quadsplitter

Επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή, στην οθόνη του CCTV συστήματος, των εικόνων που καταγράφουν 4 συνδεδεμένες με τη συσκευή κάμερες.

Με τη βοήθεια του quadsplitter μπορεί να καταγραφεί η εικόνα μίας κάμερας κάθε φορά ή η εικόνα και από τις τέσσερις κάμερες στο ¼ της ανάλυσης.

Video multiplexers

Οι video multiplexers επιτρέπουν τη ταυτόχρονη καταγραφή πολλαπλών εικόνων πλήρους ανάλυσης, στο συνδεδεμένο με αυτούς καταγραφικό, παρέχοντας βελτιωμένη και πληρέστερη καταγεγραμμένη παρακολούθηση σε σχέση με τους switcher και quadsplitter.

Κάμερες

Καταγραφικά

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!