Εμβέλειας 3 έως 12m ΤΑΚΕΧ

Εμβέλειας 3 έως 12m ΤΑΚΕΧ

14 ζώνες: 7 οριζόντιες και 7 προς τα κάτω • Γωνία ανίχνευσης: 90°
Αδιάβροχο κάλυμμα • Εξωτερική εγκατάσταση • Προσαρμογή ευαισθησίας
Ρύθμιση για φως ημέρας • Διάφοροι τρόποι ανίχνευσης
Διαστάσεις: 80 x 234 x 91mm

Description

14 ζώνες: 7 οριζόντιες και 7 προς τα κάτω • Γωνία ανίχνευσης: 90°
Αδιάβροχο κάλυμμα • Εξωτερική εγκατάσταση • Προσαρμογή ευαισθησίας
Ρύθμιση για φως ημέρας • Διάφοροι τρόποι ανίχνευσης
Διαστάσεις: 80 x 234 x 91mm

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!