Παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής δύο ζωνών Εμβέλειας από 3 έως 12m

Παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής δύο ζωνών Εμβέλειας από 3 έως 12m

•Δύο αισθητήρες ανίχνευσης (πάνω & κάτω) για τον περιορισμό ψευδοσυναγερμών
•14 ζώνες ανίχνευσης, 7 πάνω και 7 κάτω
• Γωνία ανίχνευσης 180°, 90° για κάθε αισθητήρα
• Ενεργοποίηση συναγερμού μόνο όταν ανιχνευτεί κίνηση και από τους δύο αισθητήρες ταυτόχρονα
• Αδιάβροχο
• Ρύθμιση ευαισθησίας
•Διαστάσεις: 80 x 234 x 91mm

Description

•Δύο αισθητήρες ανίχνευσης (πάνω & κάτω) για τον περιορισμό ψευδοσυναγερμών
•14 ζώνες ανίχνευσης, 7 πάνω και 7 κάτω
• Γωνία ανίχνευσης 180°, 90° για κάθε αισθητήρα
• Ενεργοποίηση συναγερμού μόνο όταν ανιχνευτεί κίνηση και από τους δύο αισθητήρες ταυτόχρονα
• Αδιάβροχο
• Ρύθμιση ευαισθησίας
•Διαστάσεις: 80 x 234 x 91mm

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!