Συσκευή ελέγχου θύρας για τον έλεγχο πρόσβασης προσωπικού με δακτυλικό αποτύπωμα & κωδικό

Συσκευή ελέγχου θύρας για τον έλεγχο πρόσβασης προσωπικού με δακτυλικό αποτύπωμα & κωδικό

Συσκευή ελέγχου θύρας για τον έλεγχο πρόσβασης προσωπικού με δακτυλικό αποτύπωμα & κωδικό. Ο χρήστης μπορεί να επιτρέπει πρόσβαση στους υπαλλήλους γενικά σε προκαθορισμένες περιόδους μέσω ειδικού παρεχόμενου software. Διαθέτει κρυσταλλικό αναγνώστη αποτυπώματος (χωρίς σιλικόνη).

Description

Συσκευή ελέγχου θύρας για τον έλεγχο πρόσβασης προσωπικού με δακτυλικό αποτύπωμα & κωδικό. Ο χρήστης μπορεί να επιτρέπει πρόσβαση στους υπαλλήλους γενικά σε προκαθορισμένες περιόδους μέσω ειδικού παρεχόμενου software. Διαθέτει κρυσταλλικό αναγνώστη αποτυπώματος (χωρίς σιλικόνη).

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!