Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας

Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας

Παρέχουμε συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης σχεδιασμένες για οικιακά και εμπορικά συστήματα συναγερμού. Για να ζητήσετε μια προσφορά, κάντε κλικ στην επιλογή “Λάβετε μια προσφορά παρακάτω και ενημερώστε μας για όλες τις λεπτομέρειες

Τα συστήματα συναγερμού είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να αναπτύξουν σφάλματα για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη συντήρησης. Ένα σύστημα συναγερμού στο σπίτι που στερήθηκε από συντήρηση θα οδηγήσει τελικά σε επαναλαμβανόμενους ψευδείς συναγερμούς, μερικές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρενοχλώντας εσάς αλλά και τους γείτονες σας. Για να αποφύγετε το δαπανηρό κόστος επισκευών συναγερμών και για την ειρήνη του μυαλού, συνιστούμε συντήρηση του συστήματος συναγερμού σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετησίως. Αυτό περιλαμβάνει την επιθεώρηση των μεμονωμένων εξαρτημάτων, την αλλαγή των μπαταριών όταν απαιτείται και τη διασφάλιση ότι όλα λειτουργούν καλώς.

Σέρβις

Το σέρβις του συστήματος συναγερμού περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Έλεγχος στο ιστορικό του συστήματος από απ τον τελευταίο έλεγχο/σέρβις
  • Έλεγχος καλωδίωσης και συνδέσεων & εξαρτημάτων συναγερμού
  • Έλεγχος στην τροφοδοσία ρεύματος
  • Έλεγχος στην τροφοδοσία της μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμών φόρτισης
  • Έλεγχος & δοκιμές σε όλους τους ανιχνευτές
  • Έλεγχος για την ικανοποιητική λειτουργία χειροκίνητων συσκευών π.χ. κουμπιά πανικού
  • Επιδιόρθωση συσκευών όπου είναι απαραίτητο
  • Παροχή εκπαίδευσης χρηστών (εάν απαιτείται)
  • Ανάκτηση του συστήματος σε κατάσταση καλής λειτουργίας

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!