Συστήματα Πυρανίχνευσης

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν έγκαιρα τη φωτιά και τον καπνό σε ένα κτίριο ( οικία, γραφεία, επαγγελματικός χώρος, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.). Ειδικά σε χώρους όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία σε μόνιμη βάση, είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του χώρου.

Η λειτουργία ενός συστήματος πυρανίχνευσης εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση σε μιά κτιριακή εγκατάσταση με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.

Ανιχνεύοντας έγκαιρα μια εστία καπνού ή φωτιάς που μόλις έχει ξεσπάσει, διασφαλίζει περισσότερο χρόνο για γίνουν  απαραίτητες ενέργειες. ‘Eχει αποδειχθεί ότι ένα σύστημα πυρανίχνευσης, μειώνει σημαντικά τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές αλλά και τις πιθανότητες καταστροφής σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ενα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και διάφορους τύπους ανιχνευτών, ανάλογα την εγκατάσταση. Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, φλόγας θερμοκρασίας, αερίου, μονοξειδίου του άνθρακα, θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, εκρηκτικών αερίων κ.λ.π.

Το σύστημα, όταν ανιχνεύσει καπνό ή φωτιά, ειδοποιεί μέσω μιάς εσωτερικής σειρήνας, αλλά και εξωτερικής, με φάρο κόκκινου χρώματος. Ο πίνακας του συστήματος μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα συναγερμού οπότε ειδοποιούμαστε με κλήση στο σταθερό μας τηλέφωνο ή στο κινητό για σήμα φωτιάς.

Το σύστημα συναγερμού μπορεί να αποστείλει ειδοποίηση στο κέντρο λήψης σημάτων, το οποίο, με τη σειρά του,  ειδοποιεί άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης, σε περίπτωση εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης, το σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να ενεργοποιήσει τα μπέκ εκτίναξης νερού.

Συστήματα πυρανίχνευσης

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!