Συστήματα Πυρόσβεσης FIREPRO

Συστήματα Πυρόσβεσης

Τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης της FirePro χρησιμοποιούν τη στερεά χημική ένωση FPC (με Διπλ. Διανοητικής Ιδιοκτησίας), η οποία είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης και πολυετούς έρευνας. Τα συστήματα FirePro έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια και απαιτήσεις. Οι αρθρωτές, προκατασκευασμένες μονάδες FirePro προστατεύουν αποδοτικά και αποτελεσματικά όχι μόνο συμβατικές αλλά και ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές. Η FirePro αναλαμβάνει την πυροπροστασία ζωτικής σημασίας περιουσιακών στοιχείων αξιόλογων πελατών, σε περισσότερες από 110 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Tα συστήματα καταστολής φωτιάς FirePro περιέχουν την τελευταίας γενεάς στερεά χημική ένωση FPC, η οποία αποτελείται κυρίως από καλλιούχα άλατα, χωρίς πυροτεχνικά υλικά. Με την ενεργοποίησή της, η στερεά χημική ένωση FPC μετατρέπεται σε ραγδαίας διαστολής συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία μετατροπής. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους πυρόσβεσης (συστήματα αερίου ή συστήματα καταιονισμού), η φωτιά κατασβήνεται κυρίως με τη διακοπή των χημικών αλυσιδωτών αντιδράσεων στη φλόγα, σύμφωνα με το τετράεδρο της φωτιάς, χωρίς να μειώνεται το οξυγόνο. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία της FirePro είναι συμβατή με διευθυνσιοδοτήσιμα και συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!