Υπηρεσίες

Η GP Systems προσφέρει:

  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
  • Τεχνική μελέτη αναφοράς
  • Επιχειρησιακό σχεδιασμό διαφόρων έργων
  • Προμήθειες υλικού και υπηρεσιών Access Control – CCVE
  • Ανάπτυξη marketing και πωλήσεις νέων προιόντων υψηλής τεχνολογίας σε ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας.
  • Χρηματοδότηση (μέσω τραπεζών, εταιρειών leasing και ιδιωτών επενδυτών) για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας.

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!