Υπηρεσίες Φύλαξης

Υπηρεσίες Φύλαξης

Η GP SYSTEMS SECURITY ολοκληρώνει την ασφαλειά σας με τους εξής τρόπους:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η GP SYSTEMS SECURITY συμπληρωματικά με την υπηρεσία του ΚΛΣ, σε περίπτωση διάρρηξης , εκτός από τα τηλέφωνα ανάγκης των πελατών μας ή την άμεσο δράση, στέλνει ιδιωτικό περιπολικό για να εποπτέυση το χώρο σας. Παρόμοια διαδικασία πραγματοποιείται όταν πατηθεί από τον πελάτη το μπουτόν που μας προηδοποιεί ότι διατρέχει σοβαρός κίνδυνος απειλής.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

Η φύλαξη από ένστολους και εκπαιδευμένους φύλακες μας εποπτεύουν τους φυλασσόμενους χώρους σας με την τοποθέτηση ενός (ή όσων κριθεί απαραίτητο, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες σας) φύλακα και για όσες μέρες συμφωνηθεί. Το προσωπικό (ένστολο) ελέγχει και επιτηρεί τους χώρους που επιθυμείτε φροντίζοντας παντα την αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου. Εκτός αυτού, διενεργεί έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων στους χώρους ευθύνης του, καθώς και οποιουδήποτε διερχόμενου οχήματος. Η στατική φύλαξη μπορεί να είναι 8ωρη, 12ωρη ή 24ωρη.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ

Κατά την φύλαξη υπό μορφή περιπολίας, οι φύλακες μας πραγματοποιούν περιπολίες, κάνοντας τακτικούς ελέγχους περιμετρικά, ενώ επεμβαίνουν άμεσα εάν λάβουν ειδοποίηση από το 24ώρο Κέντρο Λήψης Σημάτων για ή πιθανή παραβίαση του χώρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση, ειδοποιείται παράλληλα η Ελληνική Αστυνομία και οι υπεύθυνοι του κτιρίου, ώστε να μεταβούν για επιπλέον έλεγχο. Η περίπολος θα παραμένει στον χώρο σας μέχρι την άφιξή τους, αποτρέποντας περαιτέρω παραβίαση.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!