Υπηρεσίες Φύλαξης

Υπηρεσίες Φύλαξης

Η GP Systems θέλοντας να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας, καλύπτει όλο το φάσμα ακόμη και των πιο ειδικών αναγκών των πελατών μας προσφέροντας υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας υψηλών προσώπων (VIP).

Στα πλαίσια εκτελέσεως αυτών των υπηρεσιών διαθέτουμε άρτια ειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας που με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα μπορεί να παρέχει ασφάλεια και συνοδεία στις εν λόγω περιστάσεις.

Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τις αυστηρά τηρούμενες διαδικασίες για την ασφάλεια υψηλών προσώπων (VIP) όπως εκτίμηση των επικείμενων κινδύνων που προκύπτουν από επί τόπου επίδειξη-αυτοψία ειδικής ομάδας στους χώρους που θα παρευρεθεί το προστατευόμενο πρόσωπο- καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προστασίας.

Επιπροσθέτως μετά από απαίτηση του πελάτη, είμαστε σε θέση να:

–          Συντάξουμε εμπεριστατωμένες μελέτες που θα περιέχουν πλήρως καταρτισμένες προτάσεις για την ασφαλή διεκπεραίωση του έργου διασφάλισης του φυλασσόμενου προσώπου.
–          Επί 24ωρου βάσεως παρέχουμε εκπαιδευμένους φρουρούς για την αποτροπή έκνομων ενεργειών.
–          Μεριμνούμε για την ασφαλή μετακίνηση του φυλασσόμενου προσώπου καθώς και των μελλών του στενού περιβάλλοντος του.
–          Οργανώνουμε διαβαθμισμένες επιχειρήσεις για συνοδείες ή φρούρηση.
–          Ελέγχουμε και αξιολογούμε εάν τυχόν καλεσμένοι σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις που συμμετέχει ο ίδιος (VIP) θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή απειλή.
–          Χρηματαποστολές ή συνοδεία σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ένοπλους φρουρούς.

 

Η GP SYSTEMS SECURITY ολοκληρώνει την ασφαλειά σας με τους εξής τρόπους:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η GP SYSTEMS SECURITY συμπληρωματικά με την υπηρεσία του ΚΛΣ, σε περίπτωση διάρρηξης , εκτός από τα τηλέφωνα ανάγκης των πελατών μας ή την άμεσο δράση, στέλνει ιδιωτικό περιπολικό για να εποπτέυση το χώρο σας. Παρόμοια διαδικασία πραγματοποιείται όταν πατηθεί από τον πελάτη το μπουτόν που μας προηδοποιεί ότι διατρέχει σοβαρός κίνδυνος απειλής.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

Η φύλαξη από ένστολους και εκπαιδευμένους φύλακες μας εποπτεύουν τους φυλασσόμενους χώρους σας με την τοποθέτηση ενός (ή όσων κριθεί απαραίτητο, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες σας) φύλακα και για όσες μέρες συμφωνηθεί. Το προσωπικό (ένστολο) ελέγχει και επιτηρεί τους χώρους που επιθυμείτε φροντίζοντας παντα την αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου. Εκτός αυτού, διενεργεί έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων στους χώρους ευθύνης του, καθώς και οποιουδήποτε διερχόμενου οχήματος. Η στατική φύλαξη μπορεί να είναι 8ωρη, 12ωρη ή 24ωρη.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ

Κατά την φύλαξη υπό μορφή περιπολίας, οι φύλακες μας πραγματοποιούν περιπολίες, κάνοντας τακτικούς ελέγχους περιμετρικά, ενώ επεμβαίνουν άμεσα εάν λάβουν ειδοποίηση από το 24ώρο Κέντρο Λήψης Σημάτων για ή πιθανή παραβίαση του χώρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση, ειδοποιείται παράλληλα η Ελληνική Αστυνομία και οι υπεύθυνοι του κτιρίου, ώστε να μεταβούν για επιπλέον έλεγχο. Η περίπολος θα παραμένει στον χώρο σας μέχρι την άφιξή τους, αποτρέποντας περαιτέρω παραβίαση.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ανακαλύψτε και εσείς τις εξειδικευμένες μας υπηρεσίες!