ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Από την ανάθεση, τη στρατηγική και την έναρξη των εργασιών μέχρι την παράδοση και την πλήρη λειτουργία, η GP Systems εγγυάται για την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την πληρότητα υλοποίησης κάθε έργου.

INTEGRATION POLICY

Τα έργα που αναλαμβάνει η GP Systems είναι συχνά ιδιαίτερα περίπλοκα, με πολύ μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε τεχνολογία, όσο και σε συνεργασίες, υπηρεσίες και χρόνους παράδοσης.

Το τμήμα διοίκησης της GP Systems έχει υιοθετήσει μία αποτελεσματική στρατηγική για την ολοκληρωμένη, ολιστική σχεδίαση και την ολοκλήρωση των απαιτητικών αυτών έργων προσφέροντας καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Ειδικά σήμερα που οι τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς, GP Systems παρακολουθεί συνεχώς κάθε τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να έχει εφαρμογή στο τομέα της ασφάλειας. Συνεργάζεται μόνο με τις πιο εξελιγμένες εταιρίες τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συνεργάζεται με ένα καταρτισμένο, έμπιστο δίκτυο συμβούλων και τεχνικών που είναι γνώστες των τεχνολογιών που χρειάζεται η κάθε εφαρμογή και μπορούν να συμβουλεύσουν κατάλληλα για κάθε ανάγκη.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

_

ΕΡΓΩΝ GP SYSTEMS

1. Κατάρτιση κατάλληλης στρατηγικής ασφαλείας

3. Αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίας

5. Υλοποίηση έργου

7. Αποπεράτωση έργου

2. Επιλογή των κατάλληλων
λύσεων

4. Επιστράτευση δικτύου ειδικών και εξειδικευμένων τεχνικών

6. Αλλεπάλληλες δοκιμές

8. Υποστήριξη και Συντήρηση έργου

Η επιτυχία των έργων
που αναλαμβάνει η GP Systems είναι αποτέλεσμα

άριστης συνεργασίας ανθρώπων και τεχνολογίας

GP SYSTEMS

Περισσότεροι από 5.000 εταιρίες και ιδιώτες μας έχουν εμπιστευτεί για την ασφάλειά τους.