Η κορωνίδα των συστημάτων ασφαλείας της GP Systems, έχει τελειοποιηθεί μετά από πολλά χρόνια μελέτης και δοκιμών για να καλύπτει πλήρως κάθε ανάγκη και συνθήκη.

 

GPS 24/7 SMART MONITORING

Το SMART MONITORING της GP Systems
είναι ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα τεχνολογικά συστήματα
για να νιώθετε ασφάλεια κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο.

Πλατφόρμα GPS 24/7 SMART MONITORING της GP SYSTEMS

Το Smart Monitoring της GP SYSTEMS όχι μόνο αντιμετωπίζει αλλά και προλαμβάνει μία πιθανή εισβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, λειτουργώντας αποθαρρυντικά. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε συνδυασμό με ένα μεγάλο δίκτυο υπολογιστών και servers, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, που λαμβάνει τα σήματα, τα αξιολογεί και τα διεκπεραιώνει, ειδοποιώντας τον ιδιοκτήτη ή τα άτομα που έχουν δηλωθεί ότι πρέπει να ενημερωθούν και στη συνέχεια, αν χρειάζεται, την Αστυνομία.

Επιτηρεί διαδικασίες σε :

 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Συστήματα CCTV, IP Surveillance
 • Επεξεργασία σημάτων από περιμετρικούς αισθητήρες και συστήματα περιμετρικής προστασίας
 • Επεξεργασία & έλεγχο προσωπικού, έλεγχο οχημάτων
 • Αντιμετωπίζει και προσφέρει αυτοματοποιημένες λύσεις σε περιπτώσεις φυσικών κινδύνων/ καταστροφών ή δολιοφθορών όπως βλάβες, παραβίαση χώρων κτλ
 • Καθοδηγεί το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης για τυχόν ενέργειες και τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης
 • Καταγράφει και αποστέλλει τα συμβάντα για αρχειοθέτηση στο αρχείο της εταιρείας ή φυσικού προσώπου
 • Καταγράφει και αποστέλλει τα συμβάντα για αρχειοθέτηση στο αρχείο της εταιρείας ή φυσικού προσώπου
 • Τηρεί πλήρες ιστορικό συμβάντων ταυτόχρονα σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Ενημερώνεται/Λαμβάνει/Αναφέρει συμβάντα και Διαχειρίζεται και Αξιολογεί πληροφορίες για τη μέγιστη αποτροπή κακόβουλων ενεργειών
 • Αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τα συστήματα και παραμετροποιεί τις πληροφορίες βάσει πληροφοριών

Η πλατφόρμα 24/7 SMART MONITORING
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις παρακολούθησης κατά των μη εξουσιοδοτημένων εισβολών, επιτηρώντας διαδικασίες ανίχνευσης, αξιολόγησης κινδύνου και αναγγελίας συμβάντων.

GP SYSTEMS

Περισσότεροι από 5.000 εταιρίες και ιδιώτες μας έχουν εμπιστευτεί για την ασφάλειά τους.