Η GP Systems διαθέτει
την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις συνεργασίες με εταιρίες υψίστης τεχνολογίας που μπορούν να εγγυηθούν για την αξιόπιστη εγκατάσταση συστημάτων περιορισμού έκθεσης και εξάπλωσης πανδημιών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σε περιπτώσεις πανδημιών όπως ο Covid-19 είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από ιδιώτες και επιχειρήσεις για τη μη εξάπλωση και συγκράτηση της πανδημίας. Ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με πολλούς εργαζόμενους, δεν είναι υπερβολή η υιοθέτηση μέτρων που αφορούν την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

H GP Systems μπορεί να σχεδιάσει μαζί σας το απαραίτητο σύστημα ασφάλειας κατά πανδημιών και εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών, χρησιμοποιώντας συστήματα όπως πύλες καταμετρήσεων πλήθους, σήμανση αποστάσεων αλλά και συσκευές-κάμερες ανίχνευσης θερμοκρασίας-πυρετού.

GP SYSTEMS

Περισσότεροι από 5.000 εταιρίες και ιδιώτες μας έχουν εμπιστευτεί για την ασφάλειά τους.