Η GP Systems διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών
από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες τεχνολογίας που ειδικεύονται
στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου και των αναγκών σας, μπορούμε να σχεδιάσουμε συστήματα
υψίστης ασφαλείας και ακριβείας που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη έλευση οχημάτων ή προσώπων.

Τα μεγέθη κατασκευής αλλά και ο συνδυασμός συστημάτων και τεχνολογιών είναι τελείως εξατομικευμένος για να απαντήσει καλύτερα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, τηρώντας τις πιο αυστηρές τεχνολογικές προδιαγραφές και πρωτόκολλα ασφαλείας.

Απαραίτητα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες ασφαλείας, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές μονάδες, προξενεία και δημόσια κτίρια, όπου απαιτούνται υψηλά μέτρα ασφαλείας αλλά αντιμετωπίζονται προβλήματα υποδομής.

 

Η εγκατάσταση γίνεται με τρόπο που συνδυάζει την ευκολία, την ταχύτητα και την τεχνολογική ακρίβεια, επιτρέποντας την τροποποίηση υπαρχόντων δομών όταν υπάρχουν, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει το εγκατεστημένο σύστημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων
 • Τουρνικέ ασφαλείας
 • Βυθιζόμενοι αυτόματοι/ημιαυτόματοι στύλοι
 • Road Blockers
 • Αυτόματες/χειροκίνητες μπάρες ελέγχου διέλευσης
 • Ηλεκτρικοί βραχίονες
 • Βυθιζόμενα κολωνάκια-bollards
 • Τερματικά οχημάτων—Σύστημα αναγνώρισης οχημάτων
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού & χρονοπαρουσίας
 • Συστήματα ελέγχου επισκεπτών/Μονάδες εισόδου-εξόδου
 • Συστήματα διαχείρισης χώρου στάθμευσης
 • Εμπόδια Πλημμύρας
 • Οπτικές περιστροφικές πύλες
 • Βιομετρικά συστήματα
 • Αναγνώριση με χρήση μαγνητικής κάρτας
 • Αναγνώριση προσώπου μέσω καμερών
 • Αναγνώριση μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων/ίριδας
 • Ορισμός κωδικού αριθμού PIN

GP SYSTEMS

Περισσότεροι από 5.000 εταιρίες και ιδιώτες μας έχουν εμπιστευτεί για την ασφάλειά τους.