Η GP Systems μπορεί να σας προστατέψει
όχι μόνο από ορατές
αλλά και από αόρατες απειλές,
όπως είναι οι διαδικτυακές απάτες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GP SYSTEMS

Η GP Systems προσφέρει μία σειρά εξειδικευμένων εργαλείων απαραίτητων σε κάθε επιχείρηση, που εξασφαλίζουν ασφαλή επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές και ασφάλεια στη διακίνηση αγαθών και στις οικονομικές συναλλαγές.

Το Internet είναι πλέον το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στο οποίο διακινούνται τα αγαθά παγκοσμίως. Μια νέα γενιά επιχειρήσεων πλέον λειτουργεί αποκλειστικά διαδικτυακά και όλες οι υπόλοιπες είναι απαραίτητο να έχουν μία σοβαρή παρουσία και στο Διαδίκτυο.
Οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει το Internet, έρχονται μαζί με νέες απειλές και κινδύνους που χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

WHY US ?
_

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η GP SYSTEMS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε τομέα ασφάλειας πληροφοριών, ισορροπώντας τα μέτρα προστασίας και την πιθανή ζημιά που ενδέχεται να υποστούν τα αγαθά μιας επιχείρησης, σε πιθανές περιπτώσεις επιθέσεων.

  • Antivirus
  • Antispam
  • Antispyware
  • Firewalls
  • Application Control
  • Email Encryption
  • Data Loss Prevention

GP SYSTEMS

Περισσότεροι από 5.000 εταιρίες και ιδιώτες μας έχουν εμπιστευτεί για την ασφάλειά τους.